Pinigai ir pinigų ekvivalentai egzistavę pasaulyje

Ekvivalentas yra tarptautinis žodis, kuris lietuviškai reikštų ‘atitikmuo’. Pinigų ekvivalentai kaip terminas gali reikšti ir investicijas, pvz., tas investicijas, kurios už labai trumpo laiko virs pinigais. Taip pat pinigų ekvivalentais vadinami indėliai banke, padėti iki pareikalavimo ir pinigai, esantys banko sąskaitoje ar kasoje. Ilgalaikės investicijos ar investicijos į vertybinius popierius bei akcijas pinigų ekvivalentais nėra […]